Disclaimer

Disclaimer

De internetsite van Hypocase is door Ikwom met veel zorg samengesteld. Hierbij is gebruik gemaakt van informatie die is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht. Deze informatie is echter indicatief en aan wijzigingen onderhevig. Hypocase / Ikwom en (eventuele) andere leveranciers van informatie aan de internetsite aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de volledigheid en / of juistheid van deze site en de daarop of daardoor verstrekte informatie. Voor internetsites die niet door Hypocase / Ikwom. worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de internetsite van Hypocase aanvaardt Hypocase / Ikwom geen aansprakelijkheid. Aan de berekeningen die op de site kunnen worden gemaakt kunnen geen rechten worden ontleend. De berekeningen zijn aan wijzigingen onderhevig en indicatief van aard. De informatie op deze internetsite is uitsluitend voor eigen gebruik en mag niet worden overgedragen, verveelvoudigd, bewerkt of verspreid. Verder dienen de aanwijzingen van Hypocase / Ikwom betreffende het gebruik van de verstrekte informatie te worden opgevolgd.