Lenen van ouders

Lenen van ouders

Door de hoge huizen prijzen en het verscherpte krediet beleid van banken is het voor kopers niet eenvoudig om een geschikte woning te kopen. Uw ouders kunnen u helpen als zij over vermogen beschikken die zij voorlopig niet nodig hebben. U kunt samen met uw ouders ook nog fiscaal voordeel mee behalen.
 

Hoe werkt het?
Stel, uw ouders hebben € 40.000 op een spaarrekening en willen u helpen een huis te kopen. Uw ouders kunnen dat bedrag tegen 7 procent aan u uitlenen (zie het kader ‘Welke rente?’). Dat levert uw ouders jaarlijks 2.800 euro op, ofwel minstens 1.000 euro meer dan banken uw ouders aan rente willen geven op een spaarrekening. Hoewel de rente daadwerkelijk moet worden betaald, kunnen uw ouders u natuurlijk altijd in een later stadium (al dan niet gedeeltelijk) compenseren door middel van aparte schenkingen.
 
LET OP: In 2013 bedraagt de vrijstelling voor schenkingen van ouders aan kinderen € 5.141.
 
 
De voordelen
  • Uw ouders krijgen meer rente over het spaargeld dan op een spaarrekening.
  • U betaalt meer rente en krijgt daardoor meer rente aftrek.
  • Omdat u geen topfinanciering nodig heeft kan u een lagere hypotheekrente krijgen van de bank. In veel gevallen komt u in aanmerking voor een geheel aflossingsvrije hypotheek.
  • U betaalt afsluitprovisie aan uw ouders. De afsluitprovisie is voor u aftrekbaar en voor uw ouders onbelast (box 3).
 
TIP: Laat de overeenkomst registreren, dan staat alles officieel vast. Registreren doet u door een getekend origineel exemplaar van de overeenkomst te sturen naar uw Belastingdienst, onder vermelding van ‘Ter Registratie’.
 
 
Welke rente?
Het is fiscaal voordelig de rente zo hoog mogelijk vast te stellen. De rente is namelijk voor u aftrekbaar in box 1 en voor uw ouders onbelast in box 3. De fiscus heeft bepaald dat er door u een ‘zakelijke rente’ moet worden betaald. Maar wat is zakelijk? Als vuistregel kunt u een bandbreedte van 25% (naar boven, maar ook naar beneden) ten opzichte van vergelijkbare leningen hanteren. In dit geval zijn we uitgegaan van een rente voor tien jaar vast plus een kwart.
 
 
Ouders hebben geen spaargeld maar wel overwaarde op hun woning.
Onze adviseurs kunnen u meer vertellen over de mogelijkheden om toch gebruik te maken van de fiscale mogelijkheden van de overwaarde van de ouders.

Bron Fiscalert